sponsor ons juridische woordenboek
Sponsor worden van JuridischeWoorden.nl?
Via JuridischeWoorden.nl worden dagelijks honderden woorden opgezocht. Door rechtzoekenden, rechtenstudenten, maar ook professionals zoals advocaten, notarissen, fiscalisten, bedrijfsjuristen en andere juristen. Wij bieden diverse mogelijkheden om sponsor te worden en een banner of advertentie te plaatsen op deze website. Kijk op onze sponsor pagina voor de mogelijkheden.
Contactgegevens
Voor een vraag over onze dienstverlening kunt u een e-mail sturen naar ons via info[at]juridischewoorden.nl.
Betekenis van

Betekenis van Handelsregister

Wat betekent Handelsregister?


Betekenis Handelsregister:
Openbaar register waarin bestuurders van bedrijven, stichtingen en verenigingen de zakelijke gegevens over hun bedrijf moeten laten inschrijven.
Betekenis Handelsregister:
In een eenmanszaak is er geen sprake van een vennootschap. Hierbij is er sprake van een onderneming die aan één persoon toebehoort. Wat een duidelijk kenmerk is, is dat er geen onderscheid is tussen het bedrijfsvermogen en privévermogen. Een eenmanszaak moet zich laten inschrijven in het Handelsregister.
Betekenis Handelsregister:
Iedereen die een onderneming voert moet zich registreren bij de Kamer van Koophandel: in het Handelsregister. Zie hiervoor de Handelsregisterwet: dit is in hoge mate van administratieve aard want het is een publiek register: informatie trekken is mogelijk.
• Wat moet er geregistreerd worden?
-Naam
-Woonplaats
-Wat voor activiteiten (doel)
-Rechtsvorm (hoe zit hij in elkaar?
-Natuurlijke persoon/ personen, rechtspersoon? -Zo ja, welke?)

• Bovendien moet worden ingeschreven wie de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de onderneming hebben.
• Bij het controleren Het handelsregister geeft dus rechtszekerheid aan derden in het handelsverkeer.


Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken .
disclaimer JuridischeWoorden.nl
Hoewel ons juridisch woordenboek op zorgvuldige wijze wordt samengesteld op basis van gegeven definities en vertalingen in bestaande wetgeving, rechtspraak of juridische literatuur kunnen wij niet garanderen dat van ieder begrip een correcte betekenis is weergegeven. Het gebruik van deze website en een gevonden betekenis of vertaling van een juridisch begrip, dient uitsluitend als hulpmiddel gezien te worden. Het gebruik van een gegeven betekenis of vertaling is geheel voor eigen risico. JuridischeWoorden.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van gegeven definties of vertalingen. Bij het gebruiken van juridische termen, zoals bij het opstellen of interpreteren van juridische materie zoals een overeenkomst of een verklaring, adviseren wij u derhalve altijd contact op te nemen met een gespecialiseerde jurist. Indien u onverhoopt een fout tegenkomt, houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
copyright De RechtenSite.nl sinds 2009
Dit online woordenboek valt onder de bescherming van de Auteurswet en de Databankenwetgeving. Openbaarmaking of verveelvoudiging van (delen van) dit woordenboek zonder toestemming van de auteursrechthebbende is strikt verboden. Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan De RechtenSite.nl (kvk 34372078).
Betekenis of vertaling van een juridisch begrip
juridische boeken en woordenboeken goedkoop online bestellen
Juridische boeken en juridische studieboeken met meer uitleg over een bepaald rechtsgebied of thema kunt u gemakkelijk en snel online bestellen bij BOL.com, de grootste online boekhandel van Nederland.
Juridische boeken bestellen