sponsor ons juridische woordenboek
Sponsor worden van JuridischeWoorden.nl?
Via JuridischeWoorden.nl worden dagelijks honderden woorden opgezocht. Door rechtzoekenden, rechtenstudenten, maar ook professionals zoals advocaten, notarissen, fiscalisten, bedrijfsjuristen en andere juristen. Wij bieden diverse mogelijkheden om sponsor te worden en een banner of advertentie te plaatsen op deze website. Kijk op onze sponsor pagina voor de mogelijkheden.
Contactgegevens
Voor een vraag over onze dienstverlening kunt u een e-mail sturen naar ons via info[at]juridischewoorden.nl.
Betekenis van

Betekenis van onderneming

Wat betekent onderneming?


Betekenis onderneming:
een duurzaam georganiseerd economische entiteit die als zodanig kan worden overgedragen. Zowel een organisatie met winstoogmerk als non-profit organisaties. "een in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband". (art.7:662 BW).
Betekenis Onderneming:
Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die deel neemt aan het economisch verkeer met het oogmerk om winst te behalen en waarbij de winst ook redelijkerwijs te verwachten is.
Betekenis Onderneming:
Een onderneming is een georganiseerd verband van arbeid, kapitaal en leiding dat zich richt op het produceren van goederen of diensten teneinde dezen met regelmaat (en in concurrentie) in het verkeer te brengen om daarmee winst te behalen.

Echter: ook non-profitorganisaties zijn ondernemingen als daarin krachtens arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht, in de zin van de Wet op de Ondernemingsraad; niet krachtens civiel recht.

Europees Hof: iedere eenheid die een economische activiteit uitoefent is een onderneming (dit is een zeer ruime definitie om ontduiking te voorkomen).


Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken .
disclaimer JuridischeWoorden.nl
Hoewel ons juridisch woordenboek op zorgvuldige wijze wordt samengesteld op basis van gegeven definities en vertalingen in bestaande wetgeving, rechtspraak of juridische literatuur kunnen wij niet garanderen dat van ieder begrip een correcte betekenis is weergegeven. Het gebruik van deze website en een gevonden betekenis of vertaling van een juridisch begrip, dient uitsluitend als hulpmiddel gezien te worden. Het gebruik van een gegeven betekenis of vertaling is geheel voor eigen risico. JuridischeWoorden.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van gegeven definties of vertalingen. Bij het gebruiken van juridische termen, zoals bij het opstellen of interpreteren van juridische materie zoals een overeenkomst of een verklaring, adviseren wij u derhalve altijd contact op te nemen met een gespecialiseerde jurist. Indien u onverhoopt een fout tegenkomt, houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
copyright De RechtenSite.nl sinds 2009
Dit online woordenboek valt onder de bescherming van de Auteurswet en de Databankenwetgeving. Openbaarmaking of verveelvoudiging van (delen van) dit woordenboek zonder toestemming van de auteursrechthebbende is strikt verboden. Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan De RechtenSite.nl (kvk 34372078).
Betekenis of vertaling van een juridisch begrip
juridische boeken en woordenboeken goedkoop online bestellen
Juridische boeken en juridische studieboeken met meer uitleg over een bepaald rechtsgebied of thema kunt u gemakkelijk en snel online bestellen bij BOL.com, de grootste online boekhandel van Nederland.
Juridische boeken bestellen