sponsor ons juridische woordenboek
Sponsor worden van JuridischeWoorden.nl?
Via JuridischeWoorden.nl worden dagelijks honderden woorden opgezocht. Door rechtzoekenden, rechtenstudenten, maar ook professionals zoals advocaten, notarissen, fiscalisten, bedrijfsjuristen en andere juristen. Wij bieden diverse mogelijkheden om sponsor te worden en een banner of advertentie te plaatsen op deze website. Kijk op onze sponsor pagina voor de mogelijkheden.
Contactgegevens
Voor een vraag over onze dienstverlening kunt u een e-mail sturen naar ons via info[at]juridischewoorden.nl.
Betekenis van

Betekenis van dagvaarding

Wat betekent dagvaarding?


Betekenis dagvaarding:
het document waarmee de eiser zijn tegenpartij (de gedaagde) voor de rechter roept om een procedure tegen hem te voeren.
Betekenis dagvaarding:
een tot de tegenpartij gerichte, door middel van een deurwaarder uitgebrachte oproep om op een bepaalde dag voor de rechter te verschijnen. Een dagvaarding is de start van een geding dat tot de eigenlijke rechtspraak behoort.
Betekenis dagvaarding:
schriftelijke stuk, opgesteld door de advocaat van eiser en aan gedaagde door een deurwaarder betekend, waarbij gedaagde wordt opgeroepen om op een bepaalde dag en bepaald uur voor de rechter te verschijnen.
Betekenis dagvaarding:
Met de dagvaarding wordt in het strafrecht de overgang naar het eindonderzoek gemarkeerd. Dezelfde term wordt gebruikt voor de oproeping van getuigen( 210 en 260 lid 1Sv), deskundigen( 227 lid 1 en 260 lid 1 Sv) en tolken ( 191 lid 1 en 306 lid 4 Sv). De definitie luidt: mededeling aan de verdachte van de beschuldiging op grondslag waarvan hij wordt berecht en door het uitbrengen waarvan het rechtsgeding een aanvang neemt.
De dagvaarding heeft 4 functies:
a. de persoon van de verdachte wordt aangeduid
b. de verdachte wordt opgeroepen bij een bepaalde rechter op een bepaalde plaats en op een bepaald tijdstip ter zitting te verschijnen
c. de verdachte wordt beschuldigd van een bepaald feit, toegespitst op een bepaalde delictsomschrijving
d. de verdachte wordt geinformeerd over bepaalde hem toekomende rechten


Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken .
disclaimer JuridischeWoorden.nl
Hoewel ons juridisch woordenboek op zorgvuldige wijze wordt samengesteld op basis van gegeven definities en vertalingen in bestaande wetgeving, rechtspraak of juridische literatuur kunnen wij niet garanderen dat van ieder begrip een correcte betekenis is weergegeven. Het gebruik van deze website en een gevonden betekenis of vertaling van een juridisch begrip, dient uitsluitend als hulpmiddel gezien te worden. Het gebruik van een gegeven betekenis of vertaling is geheel voor eigen risico. JuridischeWoorden.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van gegeven definties of vertalingen. Bij het gebruiken van juridische termen, zoals bij het opstellen of interpreteren van juridische materie zoals een overeenkomst of een verklaring, adviseren wij u derhalve altijd contact op te nemen met een gespecialiseerde jurist. Indien u onverhoopt een fout tegenkomt, houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
copyright De RechtenSite.nl sinds 2009
Dit online woordenboek valt onder de bescherming van de Auteurswet en de Databankenwetgeving. Openbaarmaking of verveelvoudiging van (delen van) dit woordenboek zonder toestemming van de auteursrechthebbende is strikt verboden. Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan De RechtenSite.nl (kvk 34372078).
Betekenis of vertaling van een juridisch begrip
juridische boeken en woordenboeken goedkoop online bestellen
Juridische boeken en juridische studieboeken met meer uitleg over een bepaald rechtsgebied of thema kunt u gemakkelijk en snel online bestellen bij BOL.com, de grootste online boekhandel van Nederland.
Juridische boeken bestellen