sponsor ons juridische woordenboek
Sponsor worden van JuridischeWoorden.nl?
Via JuridischeWoorden.nl worden dagelijks honderden woorden opgezocht. Door rechtzoekenden, rechtenstudenten, maar ook professionals zoals advocaten, notarissen, fiscalisten, bedrijfsjuristen en andere juristen. Wij bieden diverse mogelijkheden om sponsor te worden en een banner of advertentie te plaatsen op deze website. Kijk op onze sponsor pagina voor de mogelijkheden.
Contactgegevens
Voor een vraag over onze dienstverlening kunt u een e-mail sturen naar ons via info[at]juridischewoorden.nl.
Betekenis van

Betekenis van tenlastelegging

Wat betekent tenlastelegging?


Betekenis tenlastelegging:
onderdeel van de dagvaarding waarin wordt opgesomd welke feiten de verdachte naar het oordeel van de OvJ heeft begaan en welke strafbare feiten daaruit voortvloeien.
Betekenis tenlastelegging:
het gedeelte in de dagvaarding waaruit blijkt waarvan de verdachte wordt beschuldigd. Van welk bepaald feit of gedraging, toegespitst op een bepaalde delictsomschrijving, heeft de verdacht zich schuldig gemaakt. De inhoudt van de tenlastelegging bestaat volgens artikel 261 uit:
- opgave v.h. T.L gelegde feit + vermelding van tijd omstreeks welke en de plaats waar begaan( op straffe van nietigheid)
- omstandigheden waaronder het feit zou zijn begaan
- wettelijke voorschriften waarbij het feit strafbaar is gesteld worden vermeld.

Betekenis Tenlastelegging:
Primaire Tenlastelegging / Subsidiaire Tenlastelegging: De verdachte wordt hetzelfde feit in verschillende configuraties ten laste gelegd, waarbij de rechter pas aan de tweede en volgende configuratie toekomt als hij de voorafgaande niet bewezen acht. Cumulatieve tenlastelegging: De officier legt de verdachte een aantal feiten ten laste, voor welke hij allemaal een veroordeling nastreeft. Kan ook de meerdere feiten ĎAd referendumí toevoegen.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken .
disclaimer JuridischeWoorden.nl
Hoewel ons juridisch woordenboek op zorgvuldige wijze wordt samengesteld op basis van gegeven definities en vertalingen in bestaande wetgeving, rechtspraak of juridische literatuur kunnen wij niet garanderen dat van ieder begrip een correcte betekenis is weergegeven. Het gebruik van deze website en een gevonden betekenis of vertaling van een juridisch begrip, dient uitsluitend als hulpmiddel gezien te worden. Het gebruik van een gegeven betekenis of vertaling is geheel voor eigen risico. JuridischeWoorden.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van gegeven definties of vertalingen. Bij het gebruiken van juridische termen, zoals bij het opstellen of interpreteren van juridische materie zoals een overeenkomst of een verklaring, adviseren wij u derhalve altijd contact op te nemen met een gespecialiseerde jurist. Indien u onverhoopt een fout tegenkomt, houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
copyright De RechtenSite.nl sinds 2009
Dit online woordenboek valt onder de bescherming van de Auteurswet en de Databankenwetgeving. Openbaarmaking of verveelvoudiging van (delen van) dit woordenboek zonder toestemming van de auteursrechthebbende is strikt verboden. Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan De RechtenSite.nl (kvk 34372078).
Betekenis of vertaling van een juridisch begrip
juridische boeken en woordenboeken goedkoop online bestellen
Juridische boeken en juridische studieboeken met meer uitleg over een bepaald rechtsgebied of thema kunt u gemakkelijk en snel online bestellen bij BOL.com, de grootste online boekhandel van Nederland.
Juridische boeken bestellen