Betekenis of vertaling van een juridisch begrip sponsors en advertenties van JuridischeWoorden.nl
Juridische boeken online bestellen bij BOL.com, de grootste online boekhandel van Nederland.
Rechten Studieboeken bestellen
juridische boeken en woordenboeken goedkoop online bestellen
Op zoek naar juridische boeken? Juridische boeken voor de rechtenstudie vind je hier. Links naar juridische boekhandelaars om online boeken te bestellen.
Betekenis van vermogensrechten

Betekenis van vermogensrechten

Wat betekent vermogensrechten?

vermogensrechten:
vermogensrechten zijn rechten die verdraagbaar zijn of die ertoe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen ofwel die verkregen zijn in ruil voor verstrekt of nog te verstrekken voordeel
vermogensrechten:
de subjectieve vermogensrechten zijn de rechten die voortvloeien uit het vermogensrecht in objectieve zin. Gekenmerkt door twee beginselen: overdraagbaar en op geld waardeerbaar.
vermogensrechten:
Een recht is een vermogensrecht indien het aan een van de volgende criteria voldoet:
- overdraagbaarheid
- verband met stoffelijk voordeel (het recht kan stoffelijk voordeel verschaffen of is gekregen in ruil voor stofffelijk voordeel)


Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken .
disclaimer JuridischeWoorden.nl
Hoewel ons juridisch woordenboek op zorgvuldige wijze wordt samengesteld op basis van gegeven definities en vertalingen in bestaande wetgeving, rechtspraak of juridische literatuur kunnen wij niet garanderen dat van ieder begrip een correcte betekenis is weergegeven. Het gebruik van deze website en een gevonden betekenis of vertaling van een juridisch begrip, dient uitsluitend als hulpmiddel gezien te worden. Het gebruik van een gegeven betekenis of vertaling is geheel voor eigen risico. JuridischeWoorden.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van gegeven definties of vertalingen. Bij het gebruiken van juridische termen, zoals bij het opstellen of interpreteren van juridische materie zoals een overeenkomst of een verklaring, adviseren wij u derhalve altijd contact op te nemen met een gespecialiseerde jurist. Indien u onverhoopt een fout tegenkomt, houden wij ons ten zeerste aanbevolen voor reacties.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door
De RechtenSite.nl - Het juridische startpunt
copyright De RechtenSite.nl sinds 2009
Dit online woordenboek valt onder de bescherming van de Auteurswet en de Databankenwetgeving. Openbaarmaking of verveelvoudiging van (delen van) dit woordenboek zonder toestemming van de auteursrechthebbende is strikt verboden. Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan De RechtenSite.nl (kvk 34372078).
sponsor ons juridische woordenboek
Sponsor worden van JuridischeWoorden.nl?
Via JuridischeWoorden.nl worden dagelijks honderden woorden opgezocht. Door rechtzoekenden, rechtenstudenten, maar ook professionals zoals advocaten, notarissen, fiscalisten, bedrijfsjuristen en andere juristen. Wij bieden diverse mogelijkheden om sponsor te worden en een banner of advertentie te plaatsen op deze website. Kijk op onze sponsor pagina voor de mogelijkheden.
Contactgegevens
Voor een vraag over onze dienstverlening kunt u een e-mail sturen naar ons via info[at]juridischewoorden.nl.