Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAREN VAN EEN CAO?

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan o.g.v. de Wet op het Algemeen Verbindend Verklaren van CAO’s de CAO algemeen verbindend verklaren.

Het traject hiervoor loopt als volgt:
• De CAO wordt aangemeld bij de minister met het verzoek tot algemeen verbindend verklaring.
• De minister kan de tekst niet wijzigen, hij kan het slechts algemeen verbindend verklaren.
• Art.2 AVV bevat een aantal CAO-bepalingen die niet algemeen verbindend mogen worden verklaard.
• Voorts moet de CAO gelden voor de meerderheid in een bedrijfstak.
• De minister moet kijken naar de organisatiegraad van de werkgevers (die is vaak zeer hoog); ingevolge art.14 moeten dan alle werkgevers de CAO toepassen op hun werknemers.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.