Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Administratiefrechtelijke voorzieningen?

Voorzieningen zijn administratiefrechtelijk indien ze voldoen aan de volgende eisen:
1.er moet een wettelijke basis zijn
de klager moet een aanspraak op een uitspraak hebben
3.het orgaan tot wie men zich wendt moet minimaal de bevoegdheid tot vernietiging hebben.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.