Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Arbeidskorting?

Belastingplichtigen die inkomsten genieten uit tegenwoordige arbeid, winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden hebben recht op arbeidskorting.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.