Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Arbeidsrecht wetten?

Het arbeidsrecht verspreidt zich over het publiek recht en het privaatrecht. Civiel recht is te vinden in o.a.:
• Boek 7 titel 10
(arbeidsovereenkomsten) • Wet op de CAO
• Wet op de ondernemingsraden

Publiek recht is te vinden in o.a.:
• Arbo-wet (arbeidsomstandigheden)
• ATW (arbeidstijden)
• BBA (ontslagrecht)
• WAADI
Ook de sociale verzekeringen zijn publiekrecht: ZWO, WAO, WW, AOW, ANW (Algemene Nabestaanden Wet), ABW (Algemene Bijstandswet).

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.