Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Audi et Alteram Partem?

Het horen van beide partijen: Beginsel dat de rechter pas een beslissing mag geven als partijen hun eigen standpunt hebben uiteengezet of althans daartoe in de gelegenheid zijn gesteld.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.