Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Bekendmakingswet?

de Bekendmakingswet houdt in, dat het tijdstip waarop een wet in werking treedt, op dezelfde wijze worde bekend gemaakt als e wet zelf, door plaatsing in het staatsblad. De wet wordt geacht bekend te zijn op de eerste dag van de tweede kalendermaand volgend op de publicatie in het Staatsblad

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.