Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Belanghebbende?

Persoon die rechtstreeks in zijn belangen wordt geraakt door het verzoek dat in de verzoekschriftprocedure wordt behandeld. Volgens art.1:2 is een belanghebbende: de personen die gerechtigd zijn bezwaar en beroep in te stellen (art.8:1), het geeft ook zekere rechten om reeds bij de voorbereiding van een besluit betrokken te worden (artt.4:7 en 4:8). Art. 1:2 bepaalt wie belanghebbende is: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is. Het moet gaan om:
1.een eigen belang;
2.een persoonlijk belang;
3.een objectief bepaalbaar belang;
een direct geraakt belang.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.