Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Benthem-arrest?

Een geschil over een burgerlijk recht in de zin van art.6 EVRM. In dat geval behoort er een beroep op een onafhankelijke rechter open te staan. Het Kroonberoep is evenwel niet als zodanig aan te merken (de afd. van geschillen geeft slechts advies: de kroon zelf is geen onpartijdige en onafhankelijke instantie).

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.