Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Boek 2 BW Burgerlijk Wetboek?

Boek 2 bevat regels voor rechtspersonen. Het boek is verdeeld in de volgende titels:
- Titel 1. Algemene bepalingen
- Titel 2. Verenigingen
- Titel 3. Coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen
- Titel 4. Naamloze vennootschappen
- Titel 5. Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
- Titel 6. Stichtingen
- Titel 7. Fusie en splitsing
- Titel 8. Geschillenregeling en het recht van enquête
- Titel 9. De jaarrekening en het jaarverslag

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.