Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent CAO recht?

Een CAO is een afspraak tussen vakbonden en werkgeversorganisaties; door de Wet CAO kunnen werknemers tegenover de werkgever aanspraak maken op deze afspraak. De afspraken werken direct door in de arbeidsovereenkomst: indien een beding uit de arbeidsovereenkomst in strijd is met de CAO, dan is dit beding nietig; het komt te vervallen (art.9 jo. 2 Wet CAO).

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.