Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Cautie?

mededeling voorafgaande aan het verhoor waarbij degene die de verdachte zal verhoren de verdachte meedeelt dat hij niet verplicht is te antwoorden.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.