Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Collectieve actie?

Bij een collectieve actie, bijvoorbeeld een staking kunnen er diverse problemen ontstaan zoals het feit dat de werknemer eigenlijk wanprestatie pleegt tegenover zijn werkgever die hem zou kunnen ontslaan Werknemers hebben als collectiviteit het recht om op te roepen tot werkonderbreking: de individuele werknemers die het voeren van de collectieve actie belichamen mogen niet ontslagen worden. Collectief gezien is er geen wanprestatie. Zie Arrest: NEDERLANDSE SPOORWEGEN (1986). Hoewel er geen stakingswet is geeft Art.6 lid 4 ESH (Europees Sociaal Handvest) een erkenning van het stakingsrecht. NL heeft het verdrag in 1980 geratificeerd.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.