Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Commissie Gelijke Behandeling?

Verantwoordelijk o.a. voor de handhaving van het discriminatieverbod. Na een schriftelijk verzoek kan het CGB onderzoeken of een werkgever discriminerend onderscheid heeft gemaakt op basis van art. 7:646 ev. BW.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.