Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Declaratoire beschikking?

beschikking die bestaande rechten of verplichtingen ( nog eens ) uitdrukkelijk vastlegt. Andere term : rechtvaststellende beschikking.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.