Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Dienstverband werknemer?

Artikel660 houdt in dat de werknemer opdrachten van de werkgever moet nakomen; dit houdt een zekere ondergeschiktheid van de werknemer t.o.v. de werkgever in. De arbeidstaak moet worden ingevuld door de werkgever, deze heeft verder niets te maken met het privé-leven van de werknemer. Wanneer de werknemer daarbij belang heeft kan hij een situatie met gezagsverhoudingen toch aanmerken als arbeid.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.