Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Discretionaire bevoegdheid?

beleidsvrijheid. Discretionaire bevoegdheid houdt verband met de vrije beschikking. Het betrokken bestuursorgaan kan in dit geval immers zelf de voorwaarden bepalen op grond waarvan een beschikking met een bepaald inhoud wordt afgegeven.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.