Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent EVRM?

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.