Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Elementaire rechtsregel?

Een bepaalde rechtstoestand heeft slechts dan werking tegen derden, indien derden haar gekend of hebben kunnen kennen. Men behoort niet een derde, die niet wist , noch kon weten, aan een bepaald rechtstoestand te kunnen binden

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.