Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Europese Commissie?

Bestaat uit 20 van de lidstaten onafhankelijke leden (commissarissen ), die in onderlinge overeenstemming van de lidstaten voor een periode van 5 jaren worden benoemd. Taak : voorbereiding en uitvoering van besluiten voor de Raad + zelfstandige beslissingsbevoegdheid. (attributie & delegatie ) + zien erop toe dat de lidstaten hun verplichtingen nakomen.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.