Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Harmonisatiewet-arrest?

HR: art.120 GW laat de rechter vrijheid wifz te toetsen aan fundamentele rechtsbeginselen? In het sproeivliegtuigenarrest ligt reeds besloten dat deze vraag naar het oordeel van de HR ontkennend moet worden beantwoord. Aan dit oordeel meent de HR te moeten vasthouden. Twee argumenten geven de doorslag bij de vraag of de wet aan algemene rechtsbeginselen getoetst mag worden. Ten eerste heeft men dit niet willen aanvaarden bij de grondwetsherziening van 1983; ten tweede is een ruim toetsingsverbod wezenlijk voor de traditionele plaats van de rechterlijke macht in ons staatsbestel en dat niet kan worden gezegd dat over de wenselijkheid daarin verandering te brengen in brede kring overeenstemming bestaat.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.