Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Loonbetaling?

Dit kan ook kost en inwoning zijn, het omvat alles dat de werkgever aan de werknemer geeft (art.7:616-634, 627/628 BW).
De hoofdregel van art.627 luidt: wie niet werkt krijgt geen loon, tenzij hij niet heeft kunnen werken door schuld van de werkgever. Echter, dit laatste is uit te sluiten (artikel 628 lid 5) in de arbeidsovk.
Art.625: loonbetaling moet tijdig geschieden; niet-betaling betekent een verhoging (na 30 dagen 50% verhoging). Uit art.627 volgt dat wie ziek is geen loon krijgt, echter art.629: bij ziekte wordt het loon toch doorbetaald.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.