Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Lucky Luyk-arrest?

Hoge Raad: voor zover een dergelijke opdracht, zonder dat e sprake is van een executoriale titel of sprake is van opsporing van strafbare feiten, nodig is ter handhaving van de openbare orde of tot het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven, vloeit de bevoegdheid tot het geven van zo’n opdracht voort uit art.28 en 35 Polw, nog daargelaten art.219 Gemw. De burgemeester moet de ontruiming kunnen passen in zijn eigen beleid, want het gaat niet om ontruimen alleen maar er kan een escalatie optreden. De rechter kan niet zeggen wanneer de burgemeester tot ontruiming moet overgaan, want dan zou hij op bestuurlijk vlak zitten.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.