Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Ondernemingsraad?

De Wet op de Ondernemingsraad regelt de inrichting van de ondernemingsraad. Een onderneming is iedere in de samenleving zelfstandig optredende organisatie (art.1 WOR). Verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad is aanwezig indien er vijftig of meer werknemers zijn. Zijn er minder werknemers, dan moet er een personeelsvertegenwoordiging zijn: art.35c.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.