Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Ontbinding?

vordering als gevolg van wanprestatie van de kant van de schuldenaar resultaat van ontbinding is dat beide partijen bevrijd worden van de verplichtingen, voortkomend uit de gesloten overeenkomst. Ontbinding heeft geen terugwerkende kracht

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.