Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Ontslagverbod?

Er bestaan diverse ontslagverboden (art. 7:646 e.v. en 670 BW)

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.