Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Prejudiciele vraag?

een prejudiciele vraag is een vraag m.b.t. een juridisch twistpunt is een rechtszaak, gesteld door een rechtscollege dat niet bevoegd is om dit juridisch twistpunt te beslechten, aan een ander rechtscollege, dat wel over die bevoegdheid beschikt, vooraleer het deze rechtszaak ten gronde beslecht

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.