Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Rechter-commissaris?

Rechter die toezicht houdt op het verloop van het faillissement en op de werkzaamheden van de curator.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.