Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Regels van dwingend recht in het privaatrecht?

er zijn onderwerpen van het privaatrechtelijke aard waar de wet deze autonomie van de partijwil beknot. 1.de gevallen waarin de wet iemand in bescherming neemt tegen zich zelf, handelingsbekwaamheid 2. vormvoorschriften die gebonden zijn aan sommige rechtshandelingen (bijv. huwelijk) 3. gevallen waarin de wet de ene persoon in bescherming neemt omdat de andere machtiger is of deskundiger.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.