Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Rijbewijs-arrest?

de vraag van de door de rechter te eerbiedigen vrijheid van bestuur is niet in het geding indien het rechterlijk verbod tot het verrichten van een bestuursdaad zich richt tegen een handelen in strijd met hetgeen de wet aan het bestuursorgaan als bepaalde gedragslijn heeft voorgeschreven.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.