Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Sociaal Plan?

Een sociaal plan is een niet-wettelijke regeling die wordt gesloten in een situatie waarin arbeiders in het gedrang komen. Het houdt vaak een afvloeiingsregeling in, zoals de verplichting aan de werkgever om de WW-uitkering van de werknemer aan te vullen tot 100%, voor een bepaalde termijn.

Een sociaal plan kan worden afgesloten omdat het geregeld is in de CAO. Wanneer dit niet zo is, kan het worden afgesloten ter voorkoming dat iedere individuele werknemer zelfstandig een actie gaat instellen (7:681 / 685 onredelijk ontslag) waarbij.

De Ondernemingsraad is geen partij bij een Sociaal Plan, hij heeft namelijk geen rechtspersoonlijkheid. Aangezien een Sociaal Plan eigenlijk een soort CAO is kan deze alleen gesloten worden door een vakbond.

De Ondernemingsraad heeft wel een adviesrecht en beroepsrecht (art.25, 26 WOR) wanneer het Sociaal Plan aan hem wordt voorgelegd.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.