Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Speelhalverordening Enschede-arrest?

CBB: de gemeenteraad heeft zich ten tijde van het opstellen van de APV onvoldoende verdiept in de gevolgen van de APV voor betrokkenen. De gemeenteraad heeft zich bij het vaststellen van de overgangstermijn van vier jaar louter door het gezond verstand laten leiden, welke voorbereiding volgens het CBB onzorgvuldig kan worden geacht -bestuur heeft bij voorbereiding bestreden besluit ism de abbb’s niet de nodige kennis vergaart omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen- en tot gevolg heeft dat de betreffende bepalingen in de APV over de overgangsregeling onverbindend is.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.