Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Stichting?

Stichting Rechtspersoon die geen leden kent en met behulp van een vermogen een in de statuten vastgelegd doel te bereiken. In tegenstelling tot een vereniging heeft een stichting geen leden. Een stichting kan wel donateurs hebben: Die hebben echter geen zeggenschap. Een stichting kan ook vrijwilligers hebben.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.