Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent TRIPS verdrag (TRIPS Agreement)?

de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de Intellectuele Eigendom van 15 april 1994; bijlage 1C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.