Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent VOF?

oprichting bij overeenkomst, aandeel van een vennoot in het vermogen is niet voor overdracht vatbaar, alle besluiten worden genomen met algemene stemmen.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.