Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Vakcentrale?

Een vakcentrale is geen vakbond maar overkoepelend orgaan van vakbonden. Deze vakbonden sluiten de CAO af, niet de vakcentrale. De vakcentrale (zie Wet PBO) kan wel overleggen. O.g.v. de Wet PBO is de SER ingesteld. De SER kan richtlijnen uitvaardigen: de vakcentrale kan in de SER terechtkomen en in de STAR. Vakcentrales coördineren veel; o.a. de looneisen. Een voorbeeld hiervan is het akkoord van Wassenaar uit ’82: hier was sprake van een akkoord tussen werkgevers en werknemers m.b.t. loonmatiging, terwijl de werkgevers deeltijdarbeid mogelijk maakten. Dit is het zogenaamde Poldermodel: individueel overleggen met de vakbonden en daar het gemiddelde van nemen. De derde activiteit van vakcentrales is ledenwerving.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.