Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Voorraad?

Onder voorraad wordt verstaan de aanwezige hoeveelheid goederen zoals grond- en hulpstoffen, halffabrikaten en gereed product.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.