Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Vroegsporing?

Opsporing, terwijl er nog geen verdenking is van een concreet gepleegd delict, maar wel van een redelijk vermoeden( dus meer dan een aanwijzing). Vroegsporing en opsporing vormen tesamen de opsporing in de zin van art 132a, hier kan het verkennend onderzoek van 126gg aan vooraf zijn gegaan.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.