Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Ziektewet?

Artikel 629: de werkgever moet bij ziekte de werknemer doorbetalen, gedurende 52 weken. Hierna komt men in de WAO terecht welk een ander ziektebegrip kent dan het BW. Definitie ziek: als je de bedongen arbeid niet (meer) kunt verrichten.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.