Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Aansprakelijkheid werknemer?

Wanneer een werknemer bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schade toebrengt aan de werkgever, is hij enkel aansprakelijk indien de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid tenzij uit de omstandigheden van het geval anders voortvloeit (art. 7:661 BW).

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.