Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Aanvullende schadevergoeding?

Eis waarbij uitsluitend of naast nakoming, ontbinding of vervangende schadevergoeding, vertragingschade wordt gevorderd als resultaat van wanprestatie door de schuldenaar

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.