Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Afkondiging?

De afkondiging is de eerste daad van de uitvoering van een wet, decreet of ordonnantie waarbij de uitvoerende macht de authenticiteit en het bestaan van die wet, dat decreet of die ordonnanties bevestigd

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.