Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Afspiegelingscollege?

wijze waarop GS ( of het college van burgermeester en wethouders ) zijn samengesteld, namelijk verhoudingsgewijs ten opzichten van de politieke verhoudingen binnen PS

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.