Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Afwezigheid van alle schuld (avas)?

ongeschreven vorm van schulduitsluitingsgrond waarbij de verdachte zich erop beroept, dat hem geen verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van het begaan van het strafbare feit. Avas doet zich alleen voor bij overtredingen.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.