Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Algemene beginselen van behoorlijk bestuur?

beginselen behorend tot het ongeschreven recht, die de overheid in haar hoedanigheid van bestuurder in acht dient te nemen. Deze ABBB?s zijn van toepassing op alle overheidshandelingen, dus ook bijvoorbeeld in de situatie dat een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen verricht.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.