Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Ambtenaar?

- iemand die voor de overheid werkt. - door het bevoegd gezag aangesteld om werkzaam te zijn in de openbare dienst.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.